[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
เรื่อง : โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ สังกัด สพป.กระบี่ จัดขบวนแห่รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : patcharee
เข้าชม : 1943
อังคาร ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) ที่โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  นายสมควร  ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฉลองและแห่รางวัล “นักเรียนพระราชทาน” ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับเด็กหญิงนันลดา  รอดเกิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก   โดยมีนายประดิษฐ์  จันทร์ทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์  นางจิรพันธ์  สาดสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประสงค์ รวมถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่ คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ร่วมแสดงความยินดี จำนวนกว่า 300 คน 
          นายสมควร  ขันเงิน กล่าวว่า รางวัลนักเรียนพระราชทาน นับเป็นน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยความเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวิสัยทัศน์กว้างไกล พระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาของชาติ พระราชทานขวัญ กำลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี จึงเกิดเป็นรางวัลนักเรียนพระราชทาน ซึ่งเด็กหญิงนันลดา รอดเกิด เป็นตัวแทนจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการคัดเลือกและประเมินรางวัล จากข้อมูลของนักเรียนเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกท่านว่าเด็กหญิงนันลดา เป็นเด็กดี มีคุณธรรม เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการทำงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และจังหวัด อีกทั้งเป็นคณะทำงานจัดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ THAILAND BIENNALE KRABI 2018 เป็นคณะกรรมการชุมชนคุณธรรมบ้านคลองประสงค์ เป็นมัคคุเทศก์น้อย นอกจากนั้นยังทำกิจกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าปาเต๊ะ กิจกรรมระบำทักษิณา ปาเต๊ะบาติกา ที่เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และความงดงามของธรรมชาติในหมู่บ้านคลองประสงค์ให้นักเรียนท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ  และเป็นรองประธานสภาพเด็กและเยาวชนตำบลคลองประสงค์อีกด้วย  นับเป็นเยาวชนที่เป็นแบบอย่างของนักเรียนและเยาวชนทั่วไป นับว่าสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน ที่ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด เป็นศักดิ์ เป็นศรี และความภาคภูมิใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน ชุมชน และของจังหวัดกระบี่ ขอชื่นชมและขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน มัสยิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ และทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมหล่อหลอมเยาวชนของจังหวัดกระบี่ให้เป็นเด็กดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่การทำประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ชุมชน ซึ่งจะเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมกระบี่ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป
          เด็กหญิงนันลดา  รอดเกิด กล่าวขอบคุณแม่ ญาติพี่น้อง ครูสอนศาสนา ชุมชน และทุกท่านที่มีส่วนร่วม ที่คอยพร่ำสอนให้เป็นคนดี คอยให้กำลังใจตลอดมา และให้ความช่วยเหลือมาตลอด ประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในโรงเรียนบ้านคลองประสงค์ ทำให้ตนเองได้พัฒนาศักยภาพร่วมกับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านจิตสำนึกในการพัฒนาสังคมโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผู้ให้การสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครับและเอกชนทุกระดับ ทำให้มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการรับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนพระราชทานในครั้งนี้ และสัญญาว่าจะประพฤติตนเป็นคนดี ยึดหมั่นในหลักคุณธรรม มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม เป็นกำลังสำคัญกับประเทศชาติต่อไป
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม

AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

ข่าวสารจากโรงเรียน5 อันดับล่าสุด

      เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลาธาร เปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนประถมศึกษา ระดับ เครือข่าย ปีการศึกษา 2565 13/ธ.ค./2565
      โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ลงนาม MOU ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพกับโรงเรียนเครือข่าย 22/ก.ค./2565
      โรงเรียนอุตรกิจ จัดพิธีเข้าประจำหมู่ ประดับเข็มยุวกาชาด 22/ก.ค./2565
      สุดเจ๋ง...โรงเรียนบ้านหนองทะเล สังกัด สพป. กระบี่ หนึ่งเดียวของภาคใต้ รับโล่รางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (HLO) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2565 23/มิ.ย./2565
      โรงเรียนบ้านห้วยเสียด พร้อมโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา รับมอบฟุตบอล 500 ลูกจากกลุ่มบริษัท คิวพาวเวอร์ 17/มิ.ย./2565