[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
เรื่อง : โรงเรียนอุตรกิจ สังกัด สพป.กระบี่ คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดโครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ประถมศึกษา ระดับภูมิภาค ภาคใต้
โดย : patcharee
เข้าชม : 1894
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

นายชุมพล  อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ เปิดเผยว่า  นักเรียนโรงเรียนอุตรกิจ 4 คน ประกอบด้วย เด็กหญิงชุฑามาศ เกิดวั่น   เด็กหญิงพรรณวษา พริกดำ  เด็กหญิงบัวชมพู ทองใส  และเด็กหญิงปริยากร หลวงแก้ว   โดยนางสาวสุภาพร แซ่ฮ้อ เป็นครูที่ปรึกษาการทำกิจกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ประถมศึกษา ระดับภูมิภาค ภาคใต้  ในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค  ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  รับโล่รางวัลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ดร.ภูธร
จันทะหงส์ปุณยจรัสธำรง  รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. นับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนอุตรกิจและชาวจังหวัดกระบี่ ที่นักเรียนได้เห็นความสำคัญ สืบสาน สืบทอดจิตสำนึกของการมีคุณธรรมตั้งแต่เด็ก ๆ เพื่อโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
          นายชุมพล ยังกล่าวอีกว่า  โรงเรียนอุตรกิจเป็นโรงเรียนนำร่อง โครงการ “โรงเรียนสุจริต” ของจังหวัดกระบี่  มาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ให้กับโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ที่ได้เล็งเห็นว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่เป็นจำนวนมากจากที่ปรากฏตามข่าวสารต่าง ๆ  ดังนั้นโครงการ “โรงเรียนสุจริต” จึงเป็นโครงการที่มียุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจนเล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น จะแก้ได้เมื่อมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงไปในอนาคต โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด และมีจิตสำนึกของการมีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ... สุภาพร  แซ่ฮ้อ

AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

ข่าวสารจากโรงเรียน5 อันดับล่าสุด

      เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลาธาร เปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนประถมศึกษา ระดับ เครือข่าย ปีการศึกษา 2565 13/ธ.ค./2565
      โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ลงนาม MOU ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพกับโรงเรียนเครือข่าย 22/ก.ค./2565
      โรงเรียนอุตรกิจ จัดพิธีเข้าประจำหมู่ ประดับเข็มยุวกาชาด 22/ก.ค./2565
      สุดเจ๋ง...โรงเรียนบ้านหนองทะเล สังกัด สพป. กระบี่ หนึ่งเดียวของภาคใต้ รับโล่รางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (HLO) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2565 23/มิ.ย./2565
      โรงเรียนบ้านห้วยเสียด พร้อมโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา รับมอบฟุตบอล 500 ลูกจากกลุ่มบริษัท คิวพาวเวอร์ 17/มิ.ย./2565