หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : ผอ.สพป.กระบี่ ให้โอวาทนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา
โดย : patcharee
อ่าน : 172
พุธ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ให้โอวาทนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จำนวน 10 คน  ระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2564  และจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 4 คน  ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564  โดยให้แนวคิดในการทำงานว่า “การเรียนบริหารการศึกษา เราสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่เพียงแต่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น ความรู้ในตำราเป็นเพียงแนวคิดให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และความรู้ส่วนใหญ่ต้องอาศัยประสบการณ์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่าทำตัวน้ำเต็มแก้ว จงเปิดใจเรียนรู้รับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ หากอยากรู้เรื่องใดเราก็สามารถสอบถามจากผู้รู้ในเรื่องนั้น ๆ เปรียบเสมือนหนังสือที่เราสามารถเปิดอ่านได้ทุกเมื่อที่เราสงสัย แรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับการเป็นครูที่เราจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน การสร้างพลังบวกให้กับตนเองเปรียบเสมือนการเพิ่มพลังให้กับตนเอง บทเรียนบางเรื่องเราไม่สามารถหาคำตอบจากในตำราได้ เราจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวของเราเอง การเป็นผู้บริหารที่ดีจะต้องสามารถสร้างสมดุล 3 อย่าง ได้แก่ บริหารจัดการตนเอง บริหารครอบครัว และบริหารการเงิน”
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม