หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : ทีมบริหาร สพป.กระบี่ ประชุมทางไกล Video Conference "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
โดย : patcharee
อ่าน : 288
พุธ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 20  ตุลาคม  2564 เวลา 08.00-09.00 น. ที่ห้องประชุมปูดำ สพป.กระบี่
นายสพล  ชูทอง ผอ.สพป.กระบี่   นำทีมบริหาร สพป.กระบี่ ประกอบด้วย นายชัยยงค์  ตุลารักษ์  นางสาวจิรชยา  คงแสนคำ  รอง ผอ.สพป.กระบี่  ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม นักประชาสัมพันธ์ และเลขานุการ ผอ.สพป.กระบี่ ร่วมประชุมทางไกล Video Conference “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”  เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติจากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะ หลังจากนั้นเวลา 09.00 น. นายสพล  ชูทอง  เป็นประธานประชุมทีมบริหาร สพป.กระบี่ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานในอาทิตย์ที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้ทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติ  
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม