หมวดหมู่ : ข่าวสารจากโรงเรียน
หัวข้อ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลทรงคุณค่า OBEC Awards 2563 ระดับภาคใต้
โดย : patcharee
อ่าน : 338
จันทร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

นายกิจจา  อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศผลการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า OBEC  Awrads ประจำปี 2563  ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประเภท นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และตัวแทนระดับภาคใต้ ระดับภาคใต้  ชื่อผลงาน  "Thapradoo Model  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียน"   ซึ่งดำเนินการจัดประกวด  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 โดยจะต้องส่งผลงานนำเสนอในระดับประเทศต่อไป
ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ....กิจจา  อยู่เย็น