หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : บุคลากร สพป.กระบี่ ร่วมประชุมทางไกล Video Conference ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19
โดย : patcharee
อ่าน : 224
ศุกร์์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมปูดำ  สพป.กระบี่  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม  บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ร่วมประชุมทางไกล Video Conference ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม