หมวดหมู่ : รายการเมนู
หัวข้อ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
โดย : gkrb102
อ่าน : 2469
จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(ไตรมาส 1-3) [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
-แบบรายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2563 (สิ้นไตรมาสที่ 3)
-สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
-รายงานผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ปี 2563
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
-สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3)
--ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันท่ี่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562
-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
-แบบรายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(รายไตรมาส)
-
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(รายไตรมาส)
-
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(รายงาน) ปีงบประมาณ 2561
-
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(รายงาน) ปีงบประมาณ 2562