หมวดหมู่ : การจัดการความรู้ (KM)
หัวข้อ : KM สถานศึกษา
โดย : krit
อ่าน : 1507
ศุกร์์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

- ด้านบริหารทั่วไป 001
- ด้านบริหารทั่วไป 002


- ด้านบริหารงานบุคคล 001
- ด้านบริหารงานบุคคล 002


- ด้านวิชาการ 001
- ด้านวิชาการ 002

- ด้านบริหารงาานงบประมาณ 001
- ด้านบริหารงานงบประมาณ 002

- ด้านอื่น ๆ 001
- ด้านอื่น ๆ002