หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ระบบควบคุมภายใน ปี 2561
โดย : Krabiedu
อ่าน : 3833
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง

- มาตรฐานควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

- แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 61