หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
โดย : patcharee
อ่าน : 6490
พุธ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

- คู่มือการใช้งาน http://202.143.153.156/hrd_demo/wp-content/uploads/2017/07/Manual_23062017.docx


- เอกสารโครงการจัดทำระบบ http://202.143.153.156/hrd_demo/wp-content/uploads/2017/07/OBEC_for_Presentstion.pptx


- คู่มือการใช้งาน Admin  http://202.143.153.156/hrd_demo/wp-content/uploads/2017/07/TRAINING-OBEC-APPROVERS-MANUAL.pdf


- คู่มือการใช้งานฝ่ายการเงิน  http://202.143.153.156/hrd_demo/wp-content/uploads/2017/07/TRAINING-OBEC-FINANCE-MANUAL-1.pdf


- คู่มือการใช้งานฝ่ายบุคคล  http://202.143.153.156/hrd_demo/wp-content/uploads/2017/07/TRAINING-OBEC-HUMAN-RESOURCE-MANUAL.pdf


- คู่มือการใช้งานของผู้อำนวยการโรงเรียน http://202.143.153.156/hrd_demo/wp-content/uploads/2017/07/TRAINING-OBEC-PRINCIPAL-MANUAL.pdf