หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา
โดย : gkrb102
อ่าน : 4646
พุธ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

ร่าง TOR ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
-รายการคุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานครูภัณฑ์ รายการโตีะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
-ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

  (e-bidding)

- ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ประจำปี งบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
- ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน   ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
- ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคา เลขที่ 1/2560