หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : คู่มือการจัดทำโครงการ
โดย : somsak
อ่าน : 5682
ศุกร์์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
พิมพ์ 

คู่มือการจัดทำโครงการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

1. คำนำและสารบัญ
2. ปกคู่มือการจัดทำโครงการ
3. ภาคผนวก และคณะผู้จัดทำ
4. ภาคผนวก ตัวอย่างโครงการ
5. ภาคผนวก ตารางการวิเคราะห์โครงการ
6. ภาคผนวก แผนการประเมินโครงการ
7. เนื้อหาสาระ ของคู่มือการจัดทำโครงการ