หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การประชุมการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน สพป.กระบี่
โดย : somsak
อ่าน : 1393
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

สพป.กระบี่ กำหนดให้มีการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของหน่วยงานและสถานศึกษา สังกัด สพป.กระบี่ ประจำปี 2556 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ดังต่อไปนี้
รุ่นที่ 1  วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 ประกอบด้วย อำเภอเขาพนม / คลองท่อม / ปลายพระยา เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่
รุ่นที่ 2  วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 ประกอบด้วย อำเภอเมืองกระบี่ / ลำทับ / เหนือคลอง เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สพป.กระบี่
รุ่นที 3  วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 ประกอบด้วย อำเภอเกาะลันตา / อ่าวลึก / บุคลากรเขตพื้นที่ฯ  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สพป.กระบี่
ในการนี้ สพป.กระบี่ ขอให้โรงเรียนจัดส่งผู้รับผิดชอบงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนละ 1 คน เข้าประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น และของให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำหนังสือ เอกสารแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ไปในวันประชุมฯ ด้วย โดยดาวน์โหลดได้จากแฟ้มข้อมูลประกอบด้านบน