หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย : gkrb102
อ่าน : 5065
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่-แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- เผยแพร่แปผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2562
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
- แผนการจัดหาครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
- แผนการจัดหาครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

-  การกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง   ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โดยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประจำปีงบประมาณ 2560
- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561