หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย : gkrb102
อ่าน : 7046
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

-แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์การศึกษา)
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก่อสร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน)
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์)
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
-แผนการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
-แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
-แผนการจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564(เพิ่มเติม)
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2564
-แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2564
-แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
-แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
-แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- เผยแพร่แปผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2562
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
- แผนการจัดหาครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
- แผนการจัดหาครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

-  การกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง   ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โดยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประจำปีงบประมาณ 2560
- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561