หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย : gkrb102
อ่าน : 5501
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซี้อจัดจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

-การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-รายงานผลการพิจารณาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV
-รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
-รายงานผลการพิจารณาผู้เสนอราคาในการซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

- ประจำปีงบประมาณ 2558