หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แผนการจัดหาพัสดุ
โดย : gkrb102
อ่าน : 5396
อังคาร ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

แผนการจัดหาพัสดุ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

14.แผนการจัดหาครุภุัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
13 ประกาเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 แผนการจัดหาครุภัณฑ์ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10.ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9.แผนการจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7. แผนการจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4. แผนการจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการ
    และโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

3. แผนการจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ส่วนแยกที่ 2
1. แผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์