หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดย : Krabiedu
อ่าน : 4399
พุธ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร


1.คู่มือ EMIS
2.บันทึกขอรับบริการข้อมูลศูนย์เทคโนโลยี 
3.คู่มือระบบ E-office
4.คู่มือการกำหนดรหัสสำหรับบุคคลไม่มีทะเบียนราษฎร์ 

5.คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านบัตร Smart card กับระบบ DMC
6.คู่มือการติดตั้ง Scopia desktop