หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ของ สพป.กระบี่
โดย : somsak
อ่าน : 8233
อังคาร ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่


1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
3. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิ์ของบุคคล
    (กรณี เกิน 50 คน แต่ไม่ถึง 100 คน)

4. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล
    (กรณี ไม่เกิน 50 คน)

5. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
    (กรณี จดทะเบียนในประเทศไทย)

6. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
    (กรณี มิได้จดทะเบียนในประเทศไทย)

7. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
    (กรณี มิได้จดทะเบียนในประเทศไทย มีผู้เรียนมากกว่า 50 คน)