หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สพป.กระบี่
โดย : gkrb102
อ่าน : 6013
อังคาร ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
--สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563.
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
--สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2562
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
- สัญญาซื้อขายรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
- สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
- สัญญาซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์และอุุปกรณ์ต่อพ่วง
-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปนุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.กระบี่ ด้วยวิธี e-bidding