หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การเปิดเผยราคากลาง ของ สพป.กระบี่
โดย : gkrb102
อ่าน : 6406
อังคาร ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

การเปิดเผยราคากลาง
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
.
.
8. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560
7. การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2560
6. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
5.  ซ่อมแซมห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบีและบ้านพัก