ชื่อ - นามสกุล :นายสพล ชูทอง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ สพป.กระบี่
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สพป.กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
Telephone :0818935744
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร สพป.กระบี่
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารจัดการหน่วยงาน