ชื่อ - นามสกุล :นางรัตนะ พรหมแก้วสุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง :รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0866878129
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม :