ชื่อ - นามสกุล :นางญาณีศมน ทวีทรัพย์
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0896480653
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :