ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสิณีณาฏ อารีย์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0954198181
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร สพป.กระบี่
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :