ชื่อ - นามสกุล :นางสมเจียด คงภักดี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0898670079
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :