ชื่อ - นามสกุล :นางพัชรี ชอบงาม
ตำแหน่ง :นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0813965984
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :