ชื่อ - นามสกุล :นายพรชัย ช่วยเอียด
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สพป.กระบี่
Telephone :0810851412
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม :