ชื่อ - นามสกุล :นายขจร จันทร์เรือง
ตำแหน่ง :ยาม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สพป.กระบี่
Telephone :0644247126
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม :