ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐพล กิจการ
ตำแหน่ง :นักวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สพป.กระบี่
Telephone :0942496094
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :