ชื่อ - นามสกุล :นายโกมล พลเดช
ตำแหน่ง :พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0836347306
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม :