ชื่อ - นามสกุล :นายพิศุทธิ์ สังฆโร
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0897334524
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :