[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เรื่อง English in Daily Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค KWL PLUS( อ่าน : 34 / ดาวน์โหลด : 5 ) เจ้าของ นายครรชิต ศรีเมือง
21/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 มาเรียนรู้ทศนิยมกันเถอะ ( อ่าน : 63 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวเจตสริน ชูศรี
6/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 บวก ลบ หรรษา( อ่าน : 56 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวมณฑา ชูเสือหึง
6/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนาวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD ( อ่าน : 51 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ มณฑา ชูเสือหึง
6/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 ตามพรลิงค์ดินแดนแห่งอารยธรรม( อ่าน : 49 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายวุฒิไกร แก้วทอง
6/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 My Funny Day( อ่าน : 48 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอุไรวรรณ อนุรักษ์
6/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 Hello Nakhon Si Thammara( อ่าน : 40 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอุไรวรรณ อนุรักา์
6/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานโครงการนิเทศภายในตามวงจรคุณภาพ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว( อ่าน : 80 / ดาวน์โหลด : 29 ) เจ้าของ นายธนากร ทับไทร
31/ม.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสวยสะอาดบรรยากาศน่าเรียนรู้ของโรงเรียนวัดบางโทง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ The Evaluation of Clean and nice Atmosphere for a happy School Project : Watbangthong School, Krabi Primary Educational Se ( อ่าน : 335 / ดาวน์โหลด : 37 ) เจ้าของ นางสาววันทนา ปิติ
27/ม.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสูง โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ( อ่าน : 202 / ดาวน์โหลด : 36 ) เจ้าของ นางจารุวรรณ ควนวิไล
25/ม.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่( อ่าน : 158 / ดาวน์โหลด : 29 ) เจ้าของ นายพลภัทร ธีระกุล
25/ม.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่( อ่าน : 86 / ดาวน์โหลด : 29 ) เจ้าของ นายพลภัทร ธีระกุล
25/ม.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 454 / ดาวน์โหลด : 169 ) เจ้าของ นางสาวนฤมล ว่องประชานุกูล
22/ก.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์( อ่าน : 395 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายเจียมพล บุญประคม
16/ก.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
15 ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานประกอบการสอน แบบผูกเป็นเรื่องราว เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่( อ่าน : 405 / ดาวน์โหลด : 160 ) เจ้าของ นางศิริขวัญ ปูเงิน
7/ก.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 387 / ดาวน์โหลด : 168 ) เจ้าของ นางศรีอำไพ บุตรหลี
26/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา ป่า นา เล” ( อ่าน : 399 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอุไรย์ เพ็งแก้ว
25/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ( อ่าน : 362 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอุไรย์ เพ็งแก้ว
25/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนาบทเพลงประกอบภาพ ( อ่าน : 327 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางศศิรินทร์ ธารพระจันทร์
22/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ( อ่าน : 300 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางศศิรินทร์ ธารพระจันทร์
22/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>