[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ ปีการศึกษา 2561( อ่าน : 501 / ดาวน์โหลด : 164 ) เจ้าของ นายสุวิทย์ กังแฮ
20/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ ( อ่าน : 401 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางชนิตา ปัญจนาพงศ์ชัย
15/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้ ( อ่าน : 341 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอุไรย์ เพ็งแก้ว
9/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ด้วยวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ( อ่าน : 469 / ดาวน์โหลด : 142 ) เจ้าของ โรงเรียนบ้านท่าบันได
6/มี.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง ( อ่าน : 530 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางพจมาน ชูสง
25/ม.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด 9 เดินตามรอยเท้าพ่อ เปิดโลกภูมิศาสตร์ ( อ่าน : 781 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสรารีย์ เฉลิมรุ่งโรจน์
1/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม ( อ่าน : 795 / ดาวน์โหลด : 123 ) เจ้าของ นายมนต์ชัย ไวมาตย์
1/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “ตามพรลิงค์ถิ่นเมืองคอน” ( อ่าน : 1160 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางรัชกร ชีช้าง
26/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ( อ่าน : 635 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางรัชกร ชีช้าง
25/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย ( อ่าน : 513 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ เยาวเรศ ผิวเหมาะ
19/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนารูปแบบการสอน ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ของเยเกอร์ ( อ่าน : 622 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ เยาวเรศ ผิวเหมาะ
19/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “วิถีไทยวิถีพอเพียง” ( อ่าน : 470 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวชุดาภัทร์ ยืนยง
17/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ( อ่าน : 321 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวชุดาภัทร์ ยืนยง
17/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 พลวัตทางภาษาสู่การทัศนาในยุคดิจิทัล โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม( อ่าน : 475 / ดาวน์โหลด : 218 ) เจ้าของ เด็กหญิงณัฐณิชา ทัพโยธา และคณะ
8/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านห้วยสาร ( อ่าน : 862 / ดาวน์โหลด : 376 ) เจ้าของ นางชดช้อย นวลกุล
28/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1288 / ดาวน์โหลด : 458 ) เจ้าของ นางสาววาสนา หลังปูเต๊ะ
7/พ.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกยูง ประจำปีการศึกษา 2561( อ่าน : 700 / ดาวน์โหลด : 404 ) เจ้าของ นายอำนวย นวลกุล
28/เม.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” ( อ่าน : 1065 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวัลยา ดาษนิกร
11/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( อ่าน : 762 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวัลยา ดาษนิกร
6/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย( อ่าน : 2476 / ดาวน์โหลด : 601 ) เจ้าของ นายสมพร เพชรประพันธ์
3/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>