[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 ( อ่าน : 83 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ นางพรสุข กลับส่ง ณ พัทลุง
31/ก.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563( อ่าน : 55 / ดาวน์โหลด : 6 ) เจ้าของ นางพรสุข กลับส่ง ณ พัทลุง
31/ก.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคมของนักเรียนโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ( อ่าน : 128 / ดาวน์โหลด : 13 ) เจ้าของ นายชุมพล อมตวิยานนท์
27/ก.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคมของนักเรียนโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่( อ่าน : 87 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ นายชุมพล อมตวิยานนท์
27/ก.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ( อ่าน : 138 / ดาวน์โหลด : 30 ) เจ้าของ นางสาวผ่องผิว ศรีเรือง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
21/ก.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 219 / ดาวน์โหลด : 53 ) เจ้าของ นางสาวฉัตรวี หยงสตาร์
3/ก.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 204 / ดาวน์โหลด : 51 ) เจ้าของ นางสาวฉัตรวี หยงสตาร์
3/ก.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 164 / ดาวน์โหลด : 48 ) เจ้าของ นางสาวฉัตรวี หยงสตาร์
3/ก.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 182 / ดาวน์โหลด : 56 ) เจ้าของ นางสาวฉัตรวี หยงสตาร์
3/ก.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 156 / ดาวน์โหลด : 56 ) เจ้าของ นางสาวฉัตรวี หยงสตาร์
3/ก.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 143 / ดาวน์โหลด : 53 ) เจ้าของ นางสาวฉัตรวี หยงสตาร์
3/ก.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลาง ( อ่าน : 296 / ดาวน์โหลด : 62 ) เจ้าของ นางสาวมัลลิกา ศรีมุกข์
26/มิ.ย./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อนำไปสู่คุณภาพของเด็กพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนบ้านโคกกลาง ( อ่าน : 212 / ดาวน์โหลด : 55 ) เจ้าของ นางสาวมัลลิกา ศรีมุกข์
26/มิ.ย./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนวัดโคกยาง( อ่าน : 160 / ดาวน์โหลด : 69 ) เจ้าของ นางสุณี อยู่เจริญ
24/มิ.ย./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการเพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนวัดโคกยาง ( อ่าน : 253 / ดาวน์โหลด : 71 ) เจ้าของ นางสุณี อยู่เจริญ
24/มิ.ย./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม ปีการศึกษา 2564( อ่าน : 198 / ดาวน์โหลด : 46 ) เจ้าของ นางสาวเพียงใจ ยงค์หนู
23/มิ.ย./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 โครงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนคลองพน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ( อ่าน : 242 / ดาวน์โหลด : 43 ) เจ้าของ นายนพดล ธนะวงศ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพน
20/มิ.ย./2565
งานวิจัยทั่วไป < ไม่มี >
18 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีอิสลามโรงเรียนบ้านคลองรั้ว ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ( อ่าน : 187 / ดาวน์โหลด : 75 ) เจ้าของ นางสาวสุปราณี กุลมาศ
17/มิ.ย./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 567 / ดาวน์โหลด : 282 ) เจ้าของ นางพุทธพร สุมามาลย์
22/ก.พ./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผ่านบทเรียน บนเครือข่ายการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 720 / ดาวน์โหลด : 274 ) เจ้าของ นางพุทธพร สุมามาลย์
22/ก.พ./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>