[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

  หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
เรื่อง : สพป.กระบี่ ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2h) โดยการสนับสนุนจาก สสส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา โรงเรียนนำร่องของจังหวัดกระบี่ 5 โรง
โดย : patcharee
เข้าชม : 370
ศุกร์์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมพนมเบญจา โรงแรมเวียงทอง นายสมศักดิ์  กีรติดนัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา โรงเรียนนำร่องของจังหวัดกระบี่  5  โรง เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรเพศศึกษา ให้นักเรียนชั้น ป.4-6 ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านพรุดินนา ชุมชนบ้านศาลาด่าน บ้านถ้ำโกบ  บ้านอ่าวนาง สังกัด สพป.กระบี่ และโรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน  10 จังหวัดนำร่องของมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2h) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และได้คัดเลือกโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนนำร่อง จำนวน 5 โรงร่วมขับเคลื่อน  มีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ โรงเรียนละ 2 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 โดยคณะวิทยากรจากมูลธิแพธทูเฮลท์ (P2h)
                นางปราณี  ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดจากมูลนิธืแพธทูเฮลท์ (P2h) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้พัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยนำร่อง 10 จังหวัดทั่วประเทศ และจังหวัดกระบี่ เป็น 1 ใน 10  โดยมีโรงเรียนำร่อง 5-6 โรงเรียน ในส่วนของจังหวัดกระบี่ นำร่อง 5 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านพรุดินนา ชุมชนบ้านศาลาด่าน บ้านถ้ำโกบ  บ้านอ่าวนาง สังกัด สพป.กระบี่ และโรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง) สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่  ร่วมขับเคลื่อนหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.4-6 ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ภาคเรียนละ 8 ชั่วโมง ปีละ 16 ชั่วโมง โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน และติดตามสนับสนุนโรงเรียนด้วยรูปแบบ วิธีการต่าง ๆ เช่น การอบรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา พัฒนาแกนนำเยาวชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นต้น 
                                                                                          ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...ปราณี  ก้องกาญจโนภาส

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่5 อันดับล่าสุด

      บุคลากร สพป.กระบี่ ร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ทำความสะอาดบริเวณพระเมรุมาศจำลองจังหวัดกระบี่ 12/ต.ค../2560
      เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระดมความคิดพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 2/ต.ค../2560
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 2/ต.ค../2560
      สพป.กระบี่ ประชุมคณะกรรมการกรอบแนวทางการดำเนินงาน เตรียมประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 25/ก.ย./2560
      สพป.กระบี่ มอบสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่สอนคละชั้น 7 โรง 25/ก.ย./2560