[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
71 ผลการใช้เกมการศึกษาที่มีต่อทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดปากปรน ( อ่าน : 3191 / ดาวน์โหลด : 1589 ) เจ้าของ นางเนตรนภา จันทร์ทอง
22/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
72 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง ( อ่าน : 1809 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางพจมาน ชูสง
10/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
73 การพัฒนากิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( อ่าน : 1900 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางพจมาน ชูสง
10/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
74 รายงานผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E) ( อ่าน : 3718 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ศศิธร เทพรัตน์
3/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
75 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองจูด โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ( อ่าน : 3733 / ดาวน์โหลด : 1655 ) เจ้าของ นางสุณี อยู่เจริญ
27/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
76 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรื่อง น้ำและอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 3564 / ดาวน์โหลด : 1639 ) เจ้าของ นันทวรรณ ชูมนตรี
27/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
77 รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ ชุดพืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1948 / ดาวน์โหลด : 1640 ) เจ้าของ นางสาวมะลิ เพชรคง
22/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
78 รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E ( อ่าน : 1929 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ศศิธร เทพรัตน์
25/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
79 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ( อ่าน : 2041 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางนันทนา แววทองคำ
25/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
80 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ( อ่าน : 2124 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวชุดาภัทร์ ยืนยง
25/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
81 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( อ่าน : 1831 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวชุดาภัทร์ ยืนยง
25/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
82 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ( อ่าน : 4255 / ดาวน์โหลด : 1695 ) เจ้าของ อังคณา อนุกูล
24/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
83 รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ “ชุดเด็กดี” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่( อ่าน : 1940 / ดาวน์โหลด : 1642 ) เจ้าของ นางพรรณี ขวัญหวาน
22/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
84 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2112 / ดาวน์โหลด : 1715 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
8/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
85 รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ( อ่าน : 3436 / ดาวน์โหลด : 1682 ) เจ้าของ นางสาวนิภา การประกอบ
24/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
86 รายงานการพัฒนาชุดการเรียน ชุด รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 2037 / ดาวน์โหลด : 1705 ) เจ้าของ นางสาวพิมพา หนูกัน
15/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
87 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สัปดาห์คุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 ( อ่าน : 4951 / ดาวน์โหลด : 1726 ) เจ้าของ นายอภิชาติ ไพลดำ
12/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
88 การพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม( อ่าน : 2156 / ดาวน์โหลด : 1709 ) เจ้าของ นางสัตจะ ธรรมวิสุทธิ์
6/พ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
89 รายงานการสร้างและการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง เกษตรน่ารู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียงวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ( อ่าน : 3946 / ดาวน์โหลด : 1737 ) เจ้าของ นายสมชัย ลีสุรพงศ์
17/ต.ค../2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
90 รายงานการสร้างและการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง เกษตรน่ารู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียงวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ( อ่าน : 2087 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสมชัย ลีสุรพงศ์
17/ต.ค../2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>