[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
61 การจัดประสบการณ์โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ( อ่าน : 2894 / ดาวน์โหลด : 401 ) เจ้าของ นางสุพาณี ทองสร้อย
19/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
62 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยเทคนิค KWL-PLUS กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 3036 / ดาวน์โหลด : 1528 ) เจ้าของ นางนันทิยา สุดเอียด
18/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
63 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง We learn ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 1884 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวภัทรกร รัตนวรรณ
17/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
64 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยวิถีพุทธของโรงเรียนทุ่งพะยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่( อ่าน : 1952 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายภาณุวัฒน์ วิยะรัตนกุล
14/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
65 รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ( อ่าน : 3271 / ดาวน์โหลด : 1448 ) เจ้าของ นางสาวขนิษฐา กรกำแหง
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
66 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ( อ่าน : 3215 / ดาวน์โหลด : 1531 ) เจ้าของ นางสาวมัณฑนา ใจเย็น
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
67 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ( อ่าน : 2977 / ดาวน์โหลด : 1483 ) เจ้าของ นางสาวมัณฑนา ใจเย็น
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
68 รายงานการใช้ หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ ชุด เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 2268 / ดาวน์โหลด : 1446 ) เจ้าของ นางสิริพรรณ แซ่ด่าน
5/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
69 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es) เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม( อ่าน : 1604 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุวลี แก้วจันทร์ศรี
4/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
70 บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามโครงการห้องเรียนพ่อแม่ ( อ่าน : 2797 / ดาวน์โหลด : 1539 ) เจ้าของ นางกัญญา บุตรแผ้ว
31/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
71 แนวทางการบริหารวิชการเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( อ่าน : 2763 / ดาวน์โหลด : 1508 ) เจ้าของ นางกัญญา บุตรแผ้ว
31/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
72 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel 2010 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1757 / ดาวน์โหลด : 1465 ) เจ้าของ นางสาวมัลลิกา ศรีมุกข์
28/พ.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
73 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1762 / ดาวน์โหลด : 1432 ) เจ้าของ นายนทีไทย เทพอักษร
26/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
74 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน ชุด การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านลิกี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ( อ่าน : 1746 / ดาวน์โหลด : 1385 ) เจ้าของ นีรนุช หมั่นเพียร
25/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
75 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 2722 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ผกามาศ ช่วยแท่น
4/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
76 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 1722 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ผกามาศ ช่วยแท่น
4/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
77 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนสระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 3038 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ จุรี เพอบาน
4/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
78 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล ( อ่าน : 3113 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ เตือนใจ ครองญาติ
17/เม.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
79 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สุขภาพดี ชีวิตมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 2041 / ดาวน์โหลด : 1494 ) เจ้าของ วาทกานต์ รอบคอบ
8/เม.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
80 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีตามวิถีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1857 / ดาวน์โหลด : 1509 ) เจ้าของ นางทิพรัตน์ รักษาธรรม
7/เม.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>