[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย ( อ่าน : 5 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ เยาวเรศ ผิวเหมาะ
19/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนารูปแบบการสอน ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ของเยเกอร์ ( อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ เยาวเรศ ผิวเหมาะ
19/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “วิถีไทยวิถีพอเพียง” ( อ่าน : 14 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวชุดาภัทร์ ยืนยง
17/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ( อ่าน : 15 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวชุดาภัทร์ ยืนยง
17/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 พลวัตทางภาษาสู่การทัศนาในยุคดิจิทัล โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม( อ่าน : 76 / ดาวน์โหลด : 30 ) เจ้าของ เด็กหญิงณัฐณิชา ทัพโยธา และคณะ
8/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านห้วยสาร ( อ่าน : 233 / ดาวน์โหลด : 79 ) เจ้าของ นางชดช้อย นวลกุล
28/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 429 / ดาวน์โหลด : 129 ) เจ้าของ นางสาววาสนา หลังปูเต๊ะ
7/พ.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกยูง ประจำปีการศึกษา 2561( อ่าน : 365 / ดาวน์โหลด : 143 ) เจ้าของ นายอำนวย นวลกุล
28/เม.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” ( อ่าน : 544 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวัลยา ดาษนิกร
11/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( อ่าน : 387 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวัลยา ดาษนิกร
6/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย( อ่าน : 809 / ดาวน์โหลด : 197 ) เจ้าของ นายสมพร เพชรประพันธ์
3/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เรื่อง English in Daily Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค KWL PLUS( อ่าน : 442 / ดาวน์โหลด : 187 ) เจ้าของ นายครรชิต ศรีเมือง
21/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 มาเรียนรู้ทศนิยมกันเถอะ ( อ่าน : 405 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวเจตสริน ชูศรี
6/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 บวก ลบ หรรษา( อ่าน : 378 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวมณฑา ชูเสือหึง
6/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนาวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD ( อ่าน : 384 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ มณฑา ชูเสือหึง
6/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 ตามพรลิงค์ดินแดนแห่งอารยธรรม( อ่าน : 310 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายวุฒิไกร แก้วทอง
6/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 My Funny Day( อ่าน : 322 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอุไรวรรณ อนุรักษ์
6/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 Hello Nakhon Si Thammara( อ่าน : 315 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอุไรวรรณ อนุรักา์
6/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 รายงานโครงการนิเทศภายในตามวงจรคุณภาพ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว( อ่าน : 414 / ดาวน์โหลด : 194 ) เจ้าของ นายธนากร ทับไทร
31/ม.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสวยสะอาดบรรยากาศน่าเรียนรู้ของโรงเรียนวัดบางโทง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ The Evaluation of Clean and nice Atmosphere for a happy School Project : Watbangthong School, Krabi Primary Educational Se ( อ่าน : 802 / ดาวน์โหลด : 198 ) เจ้าของ นางสาววันทนา ปิติ
27/ม.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>