[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

แผนผังหน่วยงาน
������������������������������ ���������������������
Click ดูประวัติ
นางปิยวรรณ ตันติธนอมร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางบุญญา นวลใย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางศุลีมาศ เล็กกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางอาจารียา กาญจนวิวิญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางผิวพรรณ ป้อมอุ่นเรือน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวกัลยาวีร์ จันทร์เรือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางเยาวดี เล็กกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางจินตนา สุขย้อย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภนิช จันทมา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายพรชัย ช่วยเอียด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางวิภาพร จันทร์แจ่มศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวรมย์ชลี บุตรกริม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายสำราญ มณีสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นางรุ่งรัตน์ ทิมกลับ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นายณัฐพล กิจการ
นักวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร สพป.กระบี่
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
5 : กลุ่มนโยบายและแผน
6 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : ลูกจ้าง
11 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
12 : กลุ่ม DLICT
13 : กลุ่มกฏหมายและคดี