[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางปราณี ก้องกาญจโนภาส
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางปิยวรรณ ตันติธนอมร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์ ไทรทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางศุลีมาศ เล็กกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นางรุ่งรัตน์ ทิมกลับ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร สพป.กระบี่
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
5 : กลุ่มนโยบายและแผน
6 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : ลูกจ้าง