[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายสมศักดิ์ เกิดสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวสกาวเดือน คลองมดคัน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวพนิดา บัวมณี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายอนุสรณ์ ลูกจันทร์
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพป.กระบี่
Click ดูประวัติ
นางสาวพิมพ์พนิต แก้วบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวทิพานัน ขุนบุญจันทร์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร สพป.กระบี่
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
5 : กลุ่มนโยบายและแผน
6 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : ลูกจ้าง
11 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
12 : กลุ่ม DLICT
13 : กลุ่มกฏหมายและคดี