[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

  หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
เรื่อง : สพป.กระบี่ ประชุมทีมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงาน
โดย : patcharee
เข้าชม : 188
จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น.  นายสายัณห์  ไกรนรา ผอ.สพป.กระบี่  เป็นประธานประชุมทีมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กระบี่ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.กระบี่ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  นักประชาสัมพันธ์  เลขานุการ ผอ.สพป.กระบี่  และศึกษานิเทศก์ทั้งหมด  รวมถึงศึกษานิเทศก์ที่เข้าฝึกประสบการณ์ การนิเทศการศึกษาหน่วยพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 17 จำนวน 8 คน ที่เข้าฝึกประสบการณ์ ณ สพป.กระบี่ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม—5 กุมภาพันธ์ 2563 ว่ายึดการทำงาน “คนสำราญ งานสำเร็จ”  We are Family เราคือครอบครัวเดียวกัน  มุ่งผลสำเร็จของงานเป็นตัวตั้ง โดยทุกคนมีความสุขในการทำงาน และเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยน้อมนำเอาพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ด้านที่ 3 มีงานทำ มีอาชีพ ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี   พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9  “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 บ่วง 2 เงื่อนไข มาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียน โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เป็นแนวทางกำหนดการดำเนินงานสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และใช้แผนการศึกษาชาติ 20 ปี สู่การสร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ การมีส่วนร่วม เตรียมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 เป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ  2 ด้าน  คือ ด้านผู้เรียน 3R8C คือนักเรียนกระบี่สามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 100% และด้านการจัดการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนมีมาตรฐาน ทั่วถึง เท่าเทียม  โดยใช้ 3 คืนโมเดล คือ 1.คืนครูสู่ห้องเรียน ครูจะต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ใช้ระบบ Coaching 2.คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นตัวตั้ง และ 3. คืนศึกษานิเทศก์สู่ครู โดยจะแบ่งศึกษานิเทศก์รับผิดชอบพื้นที่แต่ละอำเภอ ใช้การนิเทศ 360 องศา และศึกษานิเทศก์จะต้องเป็น Coaching ให้กับครู โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
ข่าว/ภาพ....พัชรี  ชอบงาม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่5 อันดับล่าสุด

      สพป.กระบี่ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 23/ก.ค./2563
      สพป.กระบี่ กล่าวปฏิญญาณเขตสุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 13/ก.ค./2563
      บุคลากร สพป.กระบี่ ร่วมรณรงค์ ““นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า แยกขยะ ลดใช้พลาสติก” 9/ก.ค./2563
      สพป.กระบี่ ประชุมสัญจรผู้บริหารโรงเรียนในเมืองกระบี่ 24/มิ.ย./2563
      ทีม ฉก.ชน.สพป.กระบี่ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกลูกหลงจากเหตุยิงถล่มในสวนปาล์ม 24/มิ.ย./2563