[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

  หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
เรื่อง : สพป.กระบี่ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Computing science) ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โดย : patcharee
เข้าชม : 285
พุธ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

นายยุทธนา  จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Computing science) ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้  และสามารถจัดการเรียนรู้สาระวิทยาการคำนวณได้อย่างมีคุณภาพ   มีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 156 คน จาก 52 โรงเรียน โดยมี  นางสาวจิราย์  วรฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสิทธิพงษ์  รอดคุ้ม นางอาจารียา กาญจนวิวิญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายโชคดี  คลองรั้ว ครู โรงเรียนบ้านคลองแห้ง และว่าที่ร้อยตรีพรชัย  ช่วยเอียด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ ร่วมเป็นคณะวิทยากร
                ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ได้มีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเนื้อหาที่สำคัญใหม่ คือ วิทยากรคำนวณ (Computing Science) ในสาระที่ ๔ เทคโนโลยีกลุ่มวิทยาศาสตร์ โดยเนื้อหาเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดเชิงคำนวณ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง มีทักษะการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน และเป็นระบบประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคำนวณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเป้าหมายสำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้และแนวทางการวัด การประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกด้าน จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณขึ้นมาในครั้งนี้
ข่าว...พัชรี  ชอบงาม / ภาพ...สิทธิพงษ์  รอดคุ้ม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่5 อันดับล่าสุด

      สพป.กระบี่ ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนสัญจรการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จุดที่ 4 อำเภอเขาพนม และอำเภอลำทับ 31/ม.ค./2563
      สพป.กระบี่ ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนสัญจรการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จุดที่3 อำเภออ่าวลึก และปลายพระยา 31/ม.ค./2563
      สพป.กระบี่ ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนสัญจรการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จุดที่ 2 อำเภอเกาะลันตา และอำเภอคลองท่อม 31/ม.ค./2563
      สพป.กระบี่ ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนสัญจรการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ อำเภอเมืองกระบี่ และอำเภอเหนือคลอง 27/ม.ค./2563
      สพป.กระบี่ ร่วมกับโรงไฟฟ้าภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดกระบี่ และสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ลงนาม MOU ความร่วมมือดำเนินการร่วมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 27/ม.ค./2563