[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

  หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
เรื่อง : จังหวัดกระบี่จัดอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 350 คน จาก 50 โรงเรียน
โดย : patcharee
เข้าชม : 180
จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  อำเภอเมืองกระบี่  นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานเปิดการอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ) ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 50 โรงเรียน จำนวน 350 คน ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 42  โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู  โรงเรียนละ 1 คน และนักเรียน 5 คน เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เยาวชน ประชาชนให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และมีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดำเนินการอบรมจำนวน 1 วัน ในรูปแบบการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้จริง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกระบี่ และที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง และนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้
          นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้รับงบประมาณจากจังหวัดกระบี่ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดำเนินการจัดอบรมให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดกระบี่ 50 โรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้ ครู  บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนในจังหวัดกระบี่ มีจิตสำนึกรักต้นไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ และได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมและศึกษาดูงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมต่อไป  เนื่องจากจังหวัดกระบี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในอันที่จะให้ประชาชน เยาวชนได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 9 ในเรื่องของการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สร้างโอกาสในการแบ่งปันประโยชน์อันเกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้การคุ้มครองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านชีวภาพ  
          ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม
          รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.faceboo,com/ประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่5 อันดับล่าสุด

      สพป.กระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2561 16/ส.ค./2561
      สพป.กระบี่ พัฒนาครูปฐมวัย โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561 เตรียมความพร้อมรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 16/ส.ค./2561
      สพป.กระบี่ อวยพรวันเกิด รอง ผอ.สพป.กระบี่ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 8 สิงหาคม 8/ส.ค./2561
      สพป.กระบี่ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านพักอาศัยเกิดไฟไหม้ 8/ส.ค./2561
      สพป.กระบี่ เป็นเจ้าภาพคัดเลือกสถานศึกษาและ สพท. เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ปี 2561 ระดับเขตตรวจราชการที่ 7 8/ส.ค./2561