[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่

  

  หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
เรื่อง : สวทช.ร่วมกับ สพป.กระบี่ จัดค่ายพัฒนาด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการจัดการเรียนการสอน
โดย : patcharee
เข้าชม : 759
จันทร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ระหว่างวันที่  29  มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  2560 ที่โรงแรมบียอนต์ รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จัดค่ายพัฒนาด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หรือที่เรียกว่า นักเรียน LD จำนวน 40 โรงเรียน โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสที่จะมีเครื่องมือช่วยในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งครูผู้สอนได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป
                นางสาวอลิสา  สุวรรณรัตน์ หัวหน้างานบริการทดสอบและประเมินเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD) จึงได้พัฒนาชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสำหรับนักเรียน LD ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2552 จำนวน 4 โปรแกรม ประกอบด้วย 1. โปรแกรมเลือกศัพท์ไทย (Thai Word Prediction) ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยเดาคำศัพท์เป้าหมายและเติมเต็มคำศัพท์ให้สมบูรณ์ โดยคำศัพท์ในรายการสามารถอ่านออกเสียงได้  2. โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย (Thai  Word Search) มีคุณสมบัติในการแสดงคำศัพท์ใกล้เคียงและสามารถช่วยแก้ไขคำศัพท์ที่สะกดผิด จากการพิมพ์คำศัพท์ของผู้ใช้ โดยคำศัพท์ในรายการสามารถอ่านออกเสียงได้  3.โปรแกรมตรวจคำผิดไทย (Thai Spell Checker) มีคุณสมบัติในการตรวจสอบงานพิมพ์ว่ามีคำที่สะกดผิดหรือไม่ หากพบคำที่ผิด โปรแกรมจะแสดงว่ามีคำศัพท์ใดบ้างในเอกสารที่อาจจะผิด และเสนอรายการคำที่ถูกต้องให้เลือกพร้อมการอ่านออกเสียง 4. โปรแกรมพิมพ์ไทย (Thai Word Process) มีคุณสมบัติของโปรแกรมต่าง  ประกอบด้วย โปรแกรมเลือกศัพท์ไทย โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย และโปรแกรมตรวจคำผิดไทย โดยโปรแกรมพิมพ์ไทยจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือผู้ใช้สามารถเลือกให้โปรแกรมอ่านข้อความได้ในระดับคำ ระดับประโยค และย่อหน้า พร้อมแสดงแถบสีขณะอ่านออกเสียง โดย สวทช.ได้ถ่ายทอดการใช้งานการใช้ชุดซอฟต์แวร์โดยมอบชุดซอฟต์แวร์พร้อมอบรมการใช้งานให้กับครูและนักเรียน LD ในสังกัด สพฐ.ในพื้นที 77 จังหวัดทั่วประเทศ และในครั้งนี้ เป็นการจัดค่ายร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่ จำนวน 40  โรงเรียน ๆ ละ 2 คน ครู 1 คน และนักเรียน 1 คน 

                                                                ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.

ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่5 อันดับล่าสุด

      ประชุมทางไกล VDO Confernece การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ 29/ม.ค./2561
      สพป.กระบี่ ประชุมชี้แจงเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ให้กับโรงเรียนในสังกัด 141 โรงที่ยังไม่ได้รับการประเมิน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 29/ม.ค./2561
      สพป.กระบี่ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยไฟไหม้บ้าน 29/ม.ค./2561
      บุคลากร สพป.กระบี่ ชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า...ข่าว สพฐ. 29/ม.ค./2561
      สพป.กระบี่ ประชุมจัดทำเครื่องมือการนิเทศเชิงพื้นที่ เตรียมนิเทศเชิงพื้นที่ ภาคเรียนที่ 2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 29/ม.ค./2561