[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่


  ข่าวสารทั่วไปของ สพป.กระบี่
23 โดย : patcharee
23/มี.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สพป.กระบี่ ประชุมโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) ( 236 / )
     อ่านต่อ....
23 โดย : patcharee
23/มี.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดอาคารเรียน “อาคารรวงผึ้ง” โรงเรียนบ้านอ่าวนาง มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท ( 237 / )
     อ่านต่อ....
ข่าวสารจากโรงเรียน
22 โดย : patcharee
22/เม.ย./2564
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สุดยอดคนเก่ง นร.รร.อนุบาลกระบี่ 15 คน สอบ O-Net ได้ 100 คะแนนเต็ม ( 135 / )
อ่านต่อ....
25 โดย : patcharee
25/มี.ค./2564
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านบางเหรียง ชนะเลิศระดับภาค 17 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( 193 / )
อ่านต่อ....
ผลงานทางวิชาการ


13 เจ้าของ นายธีรพล ใสบริสุทธิ์
13/พ.ค./2564
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านควนอารี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563 ( 30 / )
13 เจ้าของ นางสาวธนัชญา ภาชนะทอง
13/พ.ค./2564
4 stars ( 4 / 1 )
การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโดยใช้ทีมงานเป็นฐานของโรงเรียนบ้านช่องพลี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ( 32 / )
(1/เม.ย./2564) รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี ปีการศึกษา 2563 ( อ่าน : 216 ) เจ้าของ นายสมควร บายศรี
(25/มี.ค./2564) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าบันได ( อ่าน : 211 ) เจ้าของ นายจีระศักดิ์ นุ่นปาน
(15/มี.ค./2564) รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ( อ่าน : 274 ) เจ้าของ นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ย
(23/ก.พ./2564) การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านช่องพลี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ( อ่าน : 541 ) เจ้าของ นางสาวธนัชญา ภาชนะทอง
(8/ธ.ค./2563) คู่มือการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน ( อ่าน : 742 ) เจ้าของ นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม

ทำเนียบบุคลากร
นายสายัณห์ ไกรนรา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
Social Network
ข่าวสารสำคัญด้านการเงิน
แบบฟอร์มต่าง สพป.กระบี่
คู่มือต่างๆ